more LSFI

mayer+empl . LSFI . interactive light sculpture . ingolstadt . 2014

 

LSFI
interactive light sculpture
Lichtstrom Festival | Ingolstadt | September 2014
mayer+empl project 2014_048

 

LSFI photos

 

mayer+empl . LSFI . interactive light sculpture . ingolstadt . 2014

 

mayer+empl . LSFI . interactive light sculpture . ingolstadt . 2014

mayer+empl . LSFI . interactive light sculpture . ingolstadt . 2014

 

mayer+empl . LSFI . interactive light sculpture . ingolstadt . 2014

mayer+empl . LSFI . interactive light sculpture . ingolstadt . 2014