more sh

mayer+empl . sh . interactive video mapping performance . passau . 2012

 

sh
interactive video mapping performance
Kunstnacht Passau 2012 | ScharfrichterHaus Passau | July 2012
mayer+empl project 2012_024

 

sh photos

 

mayer+empl . sh . interactive video mapping performance . passau . 2012

mayer+empl . sh . interactive video mapping performance . passau . 2012

mayer+empl . sh . interactive video mapping performance . passau . 2012

mayer+empl . sh . interactive video mapping performance . passau . 2012

mayer+empl . sh . interactive video mapping performance . passau . 2012

mayer+empl . sh . interactive video mapping performance . passau . 2012

mayer+empl . sh . interactive video mapping performance . passau . 2012